Dapatkan Mesej Bergambar di Sini

Terima Seadenye

Thursday, 21 July 2011

Most Beautiful Adzan.. .Nikmati Kemerduan Azan..

BISMILAHIRAHMANIRAHIM..
Azan that Touch Your Soul.. .
Seruan Azan Menginsafkan.. .


Islam benar-benar menghiasi waktu harian dengan sangat indah. Suara azan, puji-pujian, tasbih, tahmid, dan takbir, selalu menyempurnakan keindahan suasana siang malam. Khalifah2 di sekitar masjid sama-sama bertemu, solat berjama'ah, menghadap pada Tuhan Allah SWT. Khalifah2 ketika itu tidak bersuara, kecuali mengucapkan kalimah-kalimah mulia dan indah. Selanjutnya, segera sepulang dari masjid, mereka menunaikan tugasnya masing-masing, mencari rezeki, bekerja, ke pasar, mencari ilmu dan lain2nya. Rasanya, kehidupan ini, menjadi benar-benar indah dan berkat dsinari cahaya, tatkala pagi itu didahului dengan azan bergema solat subuh berjemaah..Disini suke hamba berkongsikan Kemerduan Azan Yang Sering Berkumandang dimana saje untuk kite bersame menyahut Seruan Illahi.. .SUBHANALLAH!!

AZAN LAMBANG SYIAR ISLAM


Azan merupakan lafaz khusus yang disyariatkan oleh Islam untuk menyatakan masuknya waktu sembahyang fardhu dan menyeru orang-orang Islam supaya berkumpul untuk mengerjakannya.Azan dari segi bahasa ialah “al-i`lam” (pemberitahuan) atau “an-nida’” (seruan). Ini dapat dilihat di dalam al-Qur’an sebagaimana firman Allah s.w.t. yang bermaksud:“Pemberitahuan daripada Allah dan RasulNya kepada sekalian manusia.”

(Surah at-Taubah: 3)Begitu juga firman Allah s.w.t. yang bermaksud:“Dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji…”

(Surah al-Haj: 27)Dari segi syara` pula, azan ialah suatu gabungan perkataan tertentu untuk mengetahui waktu sembahyang fardhu atau boleh diertikan sebagai pemberitahuan tentang waktu sembahyang dengan lafaz-lafaz tertentu.            Azan disunatkan ketika hendak mendirikan sembahyang sama ada sembahyang tunai atau qadha’. Hukum azan adalah sunat mu’akkadah `ala al-kifayah bagi sesuatu kumpulan. Ini bermakna tuntutan sunatnya terlaksana walaupun tidak dilakukan oleh semua ahli kumpulan tersebut. Bagi individu pula, ia merupakan sunat `aini atau dengan kata lain pahala sunat diperolehi apabila seseorang itu melakukannya.Al-Qur’an, as-Sunnah dan al-Ijma` menyatakan bahawa azan adalah suatu syariat di dalam Islam. Ini adalah kerana ia mempunyai banyak kelebihan dan pahala yang besar. Dalil daripada al-Qur’an ialah firman Allah s.w.t. yang bermaksud:            “Jika kamu dipanggil (diseru) untuk sembahyang...”

            (Surah al-Ma’idah: 58)            Dalil daripada as-Sunnah pula merangkumi banyak hadith. Antaranya ialah sebuah hadith yang bermaksud:“Apabila tiba waktu sembahyang hendaklah salah seorang kamu melakukan azan dan yang lebih tua daripada kamu hendaklah menjadi imam.”

(Riwayat Bukhari dan Muslim)Dari segi sejarahnya, azan mula disyariatkan pada tahun pertama Hijrah. Hal ini telah terkandung di dalam sebuah hadith yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Ibnu `Umar r.a. Pada mulanya ketika orang-orang Islam berhijrah ke Madinah, mereka berkumpul dan menunggu untuk mengerjakan sembahyang. Ketika itu tidak ada orang yang menyeru (melaungkan azan) untuk menunaikannya. Pada suatu hari Nabi s.a.w. telah mengumpulkan para sahabat untuk bermesyuarat tentang cara untuk memberitahu masuknya waktu solat serta mengajak orang ramai agar ke masjid melakukan solat jemaah. Dalam mesyuarat itu, terdapat beberapa cadangan.Ada yang mencadangkan supaya dikibarkan bendera sebagai tanda waktu solat. Apabila bendera telah berkibar, orang yang melihatnya hendaklah memberitahunya kepada orang ramai. Ada juga yang mencadangkan supaya ditiup trompet seperti yang biasa dilakukan oleh penganut agama Yahudi. Ada yang mencadangkan supaya dibunyikan loceng seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Terdapat juga usul supaya dinyalakan api di atas bukit. Orang yang melihat api tersebut hendaklah datang menghadiri solat berjemaah.Semua usul yang diajukan telah ditolak oleh Nabi s.a.w. Kemudian, Umar bin al-Khattab mencadangkan agar diteriakkan ucapan: “Telah datang waktu solat”. Usul beliau ini telah diterima oleh Nabi s.a.w. tetapi Baginda menukar lafaz itu dengan lafaz “assolatu jami`ah” yang bererti “marilah solat berjemaah”.Sementara itu, pada suatu malam Abdullah bin Zaid telah bermimpi tentang seorang lelaki yang datang kepadanya dengan membawa loceng. Abdullah memohon agar loceng itu dijual kepadanya. Pembawa loceng bertanya: “Untuk apakah tuan gunakan loceng ini?”. Abdullah menjawab: “Kami akan memukulnya untuk memberitahu telah masuknya waktu solat kepada orang ramai”. Apabila mendengar jawapan tersebut, pembawa loceng itu berkata: “Mahukah tuan saya tunjukkan cara yang lebih baik untuk memberitahu solat?”. Abdullah menjawab: “Itu baik sekali”. Lalu pembawa loceng itu berkata: “Kumandangkanlah Allahu Akbar... (dan seterusnya lafaz-lafaz azan)”. Pada pagi harinya, Abdullah bin Zaid menemui Nabi s.a.w. bersabda: “Mimpimu itu mimpi yang benar”. Nabi s.a.w. memerintahkan Bilal bin Rabah mengumandangkan azan tersebut. Ketika Bilal hendak menyerukan azan, Umar pula datang kepada Nabi s.a.w. dan menceritakan bahawa beliau juga bermimpi seperti yang dialami oleh Abdullah bin Zaid.Di sini jelas menunjukkan bahawa lafaz-lafaz azan yang diajarkan oleh Nabi s.a.w. mempunyai persamaan dengan lafaz-lafaz azan yang didengar oleh Abdullah bin Zaid dan Umar bin al-Khattab dalam mimpi masing-masing. Namun begitu, mimpi-mimpi tersebut bukanlah menjadi dasar pensyariatan azan kerana secara kebetulan lafaz-lafaz azan yang diajarkan oleh Nabi s.a.w. mempunyai persamaan dengan mimpi kedua-dua orang sahabat tadi. Sandaran azan bukan sahaja melalui mimpi bahkan ia diperkuatkan lagi dengan penerimaan wahyu. Al-Bazzar meriwayatkan bahawa:Nabi s.a.w. pada malam isra’ telah diperlihatkan dengan azan dan diperdengarkan kepadanya di atas langit yang ketujuh. Kemudian Jibril mendatanginya, lalu dia menjadi imam kepada ahli langit. Antara mereka ialah Nabi Adam a.s. dan Nabi Nuh a.s., Allah s.w.t. menyempurnakan kemuliaan baginya ke atas penduduk langit dan bumi”.

            Menurut pendapat jumhur ulama’, terdapat beberapa adab dan tertib dalam melaksanakan azan. Antaranya ialah:1.                  mu’azzin hendaklah tidak menerima upah apabila melaksanakan tugasnya.2.                  mu’azzin harus suci daripada hadath kecil, hadath besar dan najis.3.                  mu’azzin hendaklah menghadap qiblat ketika mengumandangkan azan.4.                  ketika membaca “hayya `ala as-salah”, mu’azzin hendaklah menghadapkan muka dan dadanya ke sebelah kanan dan ketika membaca “hayya `ala al-falah” menghadapkan muka dan dadanya ke sebelah kiri.5.                  mu’azzin memasukkan dua anak jarinya ke dalam kedua telinganya.6.                  suara mu’azzin hendaklah nyaring.7.                  mu’azzin tidak boleh bercakap ketika mengumandangkan azan.8.                  orang-orang yang mendengar azan hendaklah menyahutnya secara perlahan-lahan dengan lafaz yang diucapkan oleh mu’azzin, kecuali pada lafaz “hayya `ala as-salah” dan “hayya `ala al-falah”. Kedua-duanya disahut dengan “la haula wala quwwata illa bi Allah” yang bermaksud “tiada daya dan kekuatan kecuali daripada Allah”.9.                  setelah selesai azan, mu’azzin dan yang mendengar azan hendaklah berdoa: “Allahumma rabba hazihi ad-da`wah at-tammah wa as-salati al-qa’imah, ati Muhammadan al-wasilah wa al-fadhilah wab`athhu maqaman mahmudan allzi wa`adtah” yang bermaksud “wahai Allah, Tuhan yang menguasai seruan yang sempurna ini dan solat yang sedang didirikan, berikanlah kepada Nabi Muhammad kurnia dan keutamaan serta kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan untuknya” (Riwayat Bukhari).Selain itu, melakukan azan mempunyai beberapa kelebihan dan mendapat pahala yang besar. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad s.a.w. yang bermaksud:“Kalaulah orang ramai mengetahui pahala yang ada dalam azan dan pahala dalam barisan pertama sembahyang, kemudian mereka tidak ada jalan selain membuat undian untuk mendapatnya, nescaya mereka akan masuk undian itu.”

(Riwayat Muttafaq `Alayh)Rasulullah s.a.w. juga bersabda yang bermaksud:“Jika kamu berada bersama-sama dengan kambing kamu atau di kebun kamu dan engkau berazan untuk sembahyang. Hendaklah engkau angkatkan suara menyeru orang bersembahyang, sebab suara orang yang azan tidak didengar oleh jin atau manusia ataupun sesuatu kecuali dia menyaksikan baginya pada Hari Akhirat.”

(Riwayat Bukhari)Dalam sebuah hadith yang lain ada disebut:“Tukang azan adalah orang yang paling panjang leher di Hari Akhirat.”

(Riwayat Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah)Menurut pendapat yang sahih daripada ulama’ Syafi`i dan Hanbali, azan beserta iqamah adalah lebih baik daripada menjadi Imam. Ini disebabkan Allah s.w.t. berfirman yang bermaksud:“Siapakah yang lebih bagus perkataannya daripada orang yang berdoa kepada Allah dan beramal salih.”

(Surah Fussilat: 33)`A’isyah berkata: “Mereka yang dimaksudkan oleh ayat tersebut ialah tukang azan”. Di dalam hadith lain ada juga menyebut:“Imam adalah bertanggungjawab (damin), tukang azan adalah orang yang dipercayai (amanah). Ya Allah, berilah petunjuk kepada imiam-imam dan ampunilah tukang azan”.

(Riwayat Syafi`i, Ahmad, Abu Dawud,Tirmizi,

An-Nasa’i, Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah)Amanah lebih tinggi daripada daman dan keampunan adalah lebih tinggi daripada petunjuk. Nabi Muhammad s.a.w. dan para khalifah tidak melakukan tugas azan ini kerana mereka tidak mempunyai banyak masa. Menurut pendapat ulama’ Hanafi, iqamah dan menjadi imam adalah lebih baik daripada azan kerana Nabi Muhammad s.a.w. dan para khalifahnya menjalankan tugas imam, tetapi mereka tidak menjalankan tugas menjadi tukang azan.
Owh..ACCIDENT!! Owh..Kemalangan

                                                     Bismilahirahmanirahim..
                                         - Mulakan Dengan Bismilah Pabila Memulakan Perjalanan-

Dalam perjalanan hidup kite selalu dcorong2 radio, televisyen n media cetak selalu kiter dengar citer2 yg mengerikan akan kes2 kemalangan baik dnegara kite Malaysia maupon dr luar negara..Ade jugak kemalangan yg drancang maupon kemalangan yg mencari nahas..hakikatnye dmaner kemalangan berlaku, ape jua jenisnye tetap KEMALANGAN secara langsung menjadi perbualan yg tidak enak ddengar..apatah lagi melibatkan kematian..pabila menjelang saje eidulfitri maupon ape saje perayaan pasti akan kite dengar kemalangan2 kecik atau pon besar..bagi yg mendengar atau dpertonton pasti merase hiba n sedih bile megetahuinye..mungkin ade dkalangan ahli famili kite yg pernah mengalami situasi inie..aku sendiri menghdapinye pabila adik ke-2ku menghembus nafasnye terakhir pd tahun 2010 dmaner moto yg dtunggang melanggar lori tanker sedang berjalan dkilometer 37 kesas highway AL-FATIHAH..bagaimaner perasaan ketika kemalangan itu melibatkn ahli famili kite dan insan2 yg kite sayang pasti sedih hiba kerna ujian itu hadir menimpa kite dgn tawakal yg tinggi dpt kite menerima qada n qadar Allah SWT..jika ingin djadikan cerita, yg melibatkan kematian ketika kemalangan..pecaya la, seandainye nyawa simati itu tidak berade dsitu sudah tentu nyawanye pasti akan djemput walaupon dmaner kiter sembunyi datas masa n waktu telah dtentukn olehnye yg Maha Mengetahui..Kemalangan ngeri yg amat menyayat hati melibatkan ahli keluarga mau pon sanak saudara rapat akan meninggalkan ingatan memori yg tinggi pd kejadian itu..sama ada kite sedar atau tidak itu menjadi titik pertemuan kejadian..Ape??Bagaimana??Kenape??Macam mane?? kemalangan itu berlaku..ade ke kemahuan kite atau pon ketentuanye menemui kematian dgn cara begitu??Kecuaian kite juga bole menjadikan undangan yg tidak dsangka..lebih menyedihkan ianye melibatkan org lain yg tidak semegena terlibat dlm kemalangan itu yg meyebabkan kematian..sesungguhnye kite same2 mencelikkan mata hati, mata minda utk mengambil iktibar akan kejadian kemalangan inie..boleh ke kite mengelak dari ini semua??walaupon kite sendiri berwaspada N berhati2 dperjalanan..jika nyawa n ajal telah tiba..tidak kire dmane..dok wat ape..pasti tiba mase n waktu kite akan djemput..natijahnye amat pedih n sedih bagi yg meratapi kemalangan ini..Pegangang yg dpt drumuskan..Bersedia la kite akan kematian pd diri sendiri atau saudara kite dmuka buminye..persiapkan kite menadah doa n memohon padanye agar kite dpanjangkan umor dn dberikan hidayah agar ketika waktu nyawa kite dcabot tidak kite merase sakit yg teramat..Ya Allah SWT..ku panjatkan doa agar dpermudahkan urusan ku serta urusan sahabat2 Islamku yg lain dari malapetaka kemalangan..ku anggap inie hanye pedoman pada hamba2 mu termasuk aku utk mendekatkan jiwa n hati utk membentangkan sejadah bersujud padamu.. .SUKE DINGATKAN BUAT AKU N SEMUA MANUSIA AGAR BERHATI2 DIMANER SAJE KALIAN BERADE.. .Wallahualam.. .Ameen.. .